Ali Rıza Bayzan – Türkiyede Amerikan Misyonerleri

Türkiyede Amerikan Misyonerleri Kitap Kapağı Türkiyede Amerikan Misyonerleri
Bir Millet Uyanıyor Serisi 10. Kitap
Ali Rıza Bayzan
Bilgi Yayınevi
328

Hıristiyanlığın en büyük ve en muntazam rakibinin İslamiyet, en güçü Müslüman ülkenin de Türkiye oldğunu düşünen misyonerler şöyle diyor:
Biz Türkiye'de Hıristiyanlar ve Hıristiyanlık için okul, hastane açıyoruz, ilaç götürüyoruz, modern tıbbı ve eğitimi kuruyoruz. Türkler bizi istemeyebilir; ama oranın sahibi Türkler değil ki..

Bu sözün ve bu eylemlerin ardındakini görebildiği için uyanıyor bir millet!

Parola: Vatan
İşareti: Namus

Türkiye’nin sahibi kim? "Kutsal" saydıkları topraklarımızda gizli amaçları için faaliyet gösteren misyonerler mi; yoksa biz mi?..

Türkiye’de faaliyet gösteren yerli ve yabancı misyonerler...Köktenci, Mesihçi ve Kıyametçi yeni Hıristiyan akımları...Yeni Akımlar'ın benimsediği kehanetler ve yürüttükleri projeler...

Gilles Martinet – Beş Komünizm

Beş Komünizm Kitap Kapağı Beş Komünizm
Gilles Martinet
Bilgi Yayınevi
284

Gilles Martinet, ilk kez "Beş Komünizm" adlı bu eseriyle çeşitli komünizm uygulamalarını, somut ve pratik verilerden yola çıkarak diyalektik bir yaklaşımla ele alıp değerlendirmiş oluyor. Kitabın bütün dünyada gördüğü ilginin nedeni budur.

Erbil Tuşalp – Plastik Papatya Kokusu

Plastik Papatya Kokusu Kitap Kapağı Plastik Papatya Kokusu
Erbil Tuşalp
Bilgi Yayınevi
280

Plastik Papatya Kokusu, yine yoğun bir çalışmanın ürünü. El ele, göz göze, diz dize yaşanan bir beraberliğin, Turgut ve Semra Özal beraberliğinin, ölümle noktalanan traji-komik öyküsü.

Cüneyt Arcayürek – Namı 864 Rakımlı Tepe Çankaya

Namı 864 Rakımlı Tepe Çankaya Kitap Kapağı Namı 864 Rakımlı Tepe Çankaya
Cüneyt Arcayürek
Bilgi Yayınevi
162

1970'lerde siyasetçiler Çankaya'yı 864 rakımlı tepe diye adlandırdılar, Özel söyleşilerde Çankaya'nın namı buydu.
Bu tanımlamayı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde askerin etki ya da müdahalelerinin yoğunlaştığı günlende kulandılar. Sıcak savaşlarda askerlerin saldıracakları ya da yitirdikleri tepeleri bir numarayla anmaları, siyasal kulislerde o günlerde bu yakıştırmanın tutmasına nedne oldu. Hele 1973'te Genel Kurmay Başkanı Faruk Gürler seçtirmek için parlamento ve partilere “üniformalı baskınlar”ın yoğunlaştığı günlerde Çankaya “864 rakımlı tepe” diye ünlendi.

Ceyhun Atuf Kansu – Cumhuriyet Ağacı

Cumhuriyet Ağacı: Ya Bağımsızlık Ya Ölüm Kitap Kapağı Cumhuriyet Ağacı: Ya Bağımsızlık Ya Ölüm
Ceyhun Atuf Kansu
Bilgi Yayınevi
118

Ceyhun Atuf Kansu "Cumhuriyet Ağacı / Ya Bağımsızlık Ya Ölüm" adlı bu yapıtında cumhuriyetin ve bağımsızlığın güç elde edilebilen bir yaşam tarzı olduğundan söz ediyor. Atatürk'ün deyişiyle bir uyanışın ve savaşın sonucunda kazanılmıştır. "Yüzyıllardan beri çekilen ulusal çilelerin verdiği bir uyanış" ve "bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedeli." Bağımsızlığın bedeli ağırdır. Kan bedeli alınır ve kazanıldı mı, her gün korunması gereken bir yaşama koşulu olur. Her an yaşanılır, her an yeniden kazanılır, her an temellerine, yeni gelen kuşakların emeği, bilinci, sevgisi karışır.

Ümit Özdağ – Kürtçülük Sorununun Analizi ve Çözüm Politikaları

Kürtçülük Sorununun Analizi ve Çözüm Politikaları Kitap Kapağı Kürtçülük Sorununun Analizi ve Çözüm Politikaları
Bir Millet Uyanıyor Serisi 11. Kitap
Ümit Özdağ
Bilgi Yayınevi
200

Türkiye bir "etnik cehennem"e doğru sürüklenmek isteniyor. Ülkemiz, cumhuriyet tarihinin en uzun 10 yılına girmiş bulunmaktadır. Çözüm, kararlı ve ısrarcı davranmayı gerektirecek, zor olacak ve uzun süre alacaktır.

Ülkemiz, ucu açık AB tam üyelik sürecinin baskısı altında devletin kuruluş esaslarını ortadan kaldıran çok hızlı bir dönüşümden geçiyor. Bu sürecin ana tehdidi, Türkiye Cumhuriyeti’nin federal bir devlete dönüştürülmesi veya bu süreçte bölünerek, Türk devleti karakterinin silinmesidir. Bu kitap hem sorunun anahatlarını ortaya koyuyor hem de çözüm önerilerini.

Vural Savaş – Kim Bu Hainler?

Kim Bu Hainler? Kitap Kapağı Kim Bu Hainler?
Vural Savaş
Bilgi Yayınevi
376

"Yeni emperyalizmin" tuzaklarına düşmeden ve pusulasız kalmış bir gemi gibi sağa-sola yalpalamadan ulus devletimize ve Cumhuriyetimize sahip çıkmak isteyenler; içtenlikle "faşizme geçit yok" diye haykıranlar; çağdaşlaşma ve aydınlanmanın yollarının yeniden açılmasına katkıda bulunmak isteyenler için... Kim Bu Hainler?

"Kimse, devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz." T.C. Anayasası, Madde 24/son

Yazar Yaşamöyküsü: Vural Savaş, 21 Ağustos 1938'de Antalya'da doğdu. Antalya Lisesi'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1969'da mezun oldu. Ankara Hâkim Adayı olarak 1972'de mesleğe başladı. Sırasıyla, Aralık ve Gülnar Hâkimliği ile Yargıtay Ceza Genel Kurulu Tetkik Hâkimliği görevlerinde bulundu. 1987'de Yargıtay Üyeliğine seçildi. Rekor kabul edilen oylarla iki defa Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliğine seçildi; Seyfi Oktay'ın Adalet Bakanı olduğu dönemde yapılan bazı atamalar ve seçimleri içine sindiremediği için bu görevinden istifa etti. Yargıtay üyelerinin kendi içlerinden gösterdiği 5 aday arasından Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından seçildiği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine 21.1.1997 tarihinde başladı. 2001'in Ocak ayında emekli oldu.

Ahmet Taner Kışlalı – Oğrenci Ayaklanmaları

Oğrenci Ayaklanmaları Kitap Kapağı Oğrenci Ayaklanmaları
Ahmet Taner Kışlalı
Bilgi Yayınevi
222

Tanrı'yı Kim Kullanır ve Siyasal Sistemler kitaplarının da yazarı Ahmet Taner Kışlalı tarafından kaleme alınan Öğrenci Ayaklanmaları kitabı Siyasi Olaylar, Siyaset türünde okuyucusu ile buluşuyor. Bilgi Yayınevi yayınevinden 1973 yılında isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Öğrenci Ayaklanmaları isimli kitap 223 sayfadan oluşuyor. Öğrenci Ayaklanmaları kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!

Bilal N. Şimşir – Malta Sürgünleri

Malta Sürgünleri Kitap Kapağı Malta Sürgünleri
Bilal N. Şimşir
Bilgi Yayınevi
568

Malta Adası, Kurtuluş Savaşı sırasında, o günlerdeki aydınların belleğine kazınmış bir addır. Pek çok insan için korkulu bir düştür Malta. Çoğu İstanbul'da bulunan paşalar, komutanlar, ya da İstanbul dışında etkin olabileceği düşünülen insanlar, binbir türlü düzenle ele geçirilerek yakalanırlar, Padişah Hükümetiyle işbirliği yapan İngilizlerce toparlanarak sonu belirsiz bir yolculuga çıkmak üzere gemilere tıkılırlar. Onlarınki yakalanmak değil, tam anlamıyla avlanmaktır. Sinsice İngiliz tuzağına düşerler teker teker. Bir yandan Anadolu'da Kurtuluş Savaşı süreken, bir yandan da Malta Sürgünleri sorunu çıkmıştır Mustafa Kemal'in, savaşanların karşısına.

Kimlerdir Malta Sürgünleri? Çoğunu tanırız. Şimdiye dek kaynaklarda yalnızca Malta'ya sürgün edildiklerini bildiğimiz ünlü kişilerdir. Neden sürüldüklerini, sürgündeki yaşamlarının iç yüzünü, kurtulmak için bireysel çabalarını bütün ayrıntılarıyla ele alan "Malta Sürgünleri", değerli araştırmacı Bilal N. Şimşir'in İngiliz arşivlerindeki belgelere dayanarak ustalıkla kaleme aldığı ilginç bir araştırmadır.

Ekrem Akurgal – Türkiye’nin Kültür Sorunları

Türkiye'nin Kültür Sorunları Kitap Kapağı Türkiye'nin Kültür Sorunları
Ekrem Akurgal
Bilgi Yayınevi
222

Ulusal KültürümüzKültürlü müyüz?Dünya Uygarlığında YerimizDoğulu muyuz, Batılı mıyız?Batı Kültürü ve TürklerArtık Bizim de Bilimler Akademimiz VarTürk Bahçesi ve Sanayileşmenin DoğuşuHitit İmparatorluğu MÖ 13. Yüzyılda Dünyanın İki Süper Devletinden BiriHititlerde İnsan HaklarıYeryüzünün En Eski Meşruti KrallığıHitit Sanatının Hellen Sanatına EtkileriDemokrasinin DoğuşuEge Dünya Ticaretinde LiderÖzgür Düşüncenin DoğuşuAkılcı ve Gerçekçi Dünya Görüşü...Ekrem Akurgal'ın "Türkiye'nin Kültür Sorunları ve Anadolu Uygarlıklarının Dünya Tarihindeki Önemi" adlı yapıtında...

Benoist Mechin – Mustafa Kemal: Bir İmparatorluğun Ölümü

Mustafa Kemal: Bir İmparatorluğun Ölümü Kitap Kapağı Mustafa Kemal: Bir İmparatorluğun Ölümü
Benoist Mechin
Bilgi Yayınevi
343

Bu kitap, zamanında Ankara'nın Bozkurt'u diye anılan, Kemalist Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanının gerçekten sıra dışı kaderinin öyküsüdür. Çağımızın en önemli tarihi olayları arasında belirip öne çıkan bir tablo: Türkiye açısından Orta ve Yakın Doğu halklarının uyanışı.Sefalet içindeki, küçük bir tarım ülkesi boyutlarına indirgenmiş ve İngiliz, Fransız ve Rus ordularıyla çevrilmiş bir imparatorluğun mirasçısı olan Mustafa Kemal, iktidarı ele geçirmeden önce "bir ihtilalden daha fazlasını yapmak gerektir."diyor. O tarihte daha Türkiye yok. Onu dünyaya getirmek gerek. Mustafa Kemal ömrünün sonuna kadar bu yıpratıcı eser için çalışacak ve kendisinden sonra gelenlere kansız ve sendeleyen, ama baştan aşağı değişmiş ve yeni bir canlılıkla titreyen, genç bir ulus bırakacaktır.Yetenekli büyük bir yazar ve büyük bir tarihçinin kaleminden size bu kitapta sunulan, çağımız tarihinin hâlâ güncelliğini yitirmemiş olan, işte bu heyecan verici tablosudur. Görüleceği gibi, gerçek bir kez daha, hayal edilebileceklerin hepsini aşıyor, zira Mustafa Kemal'in eserinin bir benzeri daha tarihte yoktur.

Cahit Talas – Türkiye’nin Açıklamalı Sosyal Politika Tarihi

Türkiye'nin Açıklamalı Sosyal Politika Tarihi Kitap Kapağı Türkiye'nin Açıklamalı Sosyal Politika Tarihi
Cahit Talas
Bilgi Yayınevi
316

Bu çalışma önemli bir boşluğun doldurulmasına katkıda bulunmayı amaçlamıştır. Gerçekten, Türkiye'nin derli toplu bir sosyal politika tarihi henüz bütün boyutları ile yazılamamıştır. Siyasal olayların, özellikle toplumların kalabalık kesimini oluşturan işçi sınıfının çalışma ve yaşam düzeyini belirleyen önlemlerin, tarihsel akışını inceleyip değerlendirmeden sağlıklı siyasal ve ekonomsal kararlar almak son derece güçtür. Prof. Cahit Talas bu yapıtında Osmanlı İmparatorluğu'ndan başlayarak günümüze kadar uzanmış olan sosyal politikaların işçi sınıfını kapsayan yanını incelemekte ve değişik dönemlerin kendilerine özgü koşullarında oluşan bu politikaları, eleştirel yaklaşımla ele almaktadır. Prof. Talas bu kitabında ekonomsal politikaların son amacının gönenci - refahı yaymak olması düşüncesinden yola çıkıyor. Yaşamı herkes için yaşanmaya değer bir niteliğe götürmenin dengeci bir yolu olan sosyal politikaları değişik boyutları ile ele alıyor. Ekonomsal ve toplumsal haklar insan haklarının önemli bir kolunu oluşturur. İnsan haklarının çağdaş bir nitelik kazanmasında önde gelen bir rol oynar. Bu nedenlerle de II. Dünya Savaşı sonrasının anayasalarında ağırlıklı bir yer tutar. Bu durum kitabın içeriğine geniş ölçüde yansımış ve tarihsel akışı içinde sosyal politikaların oluşumları da gün ışığına çıkarılmıştır. Ülkemizin izleyegeldiği sosyal politikalarla ilgilenenler, ilgilenme durumunda olanlar Prof. Talas'ın bu kitabında herşey değilse bile, birçok şeyi, oluşumu bir arada görmekte ve bulmakta güçlük çekmeyeceklerdir.

Turgut Özakman – Vahidettin, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele

Vahidettin, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele Kitap Kapağı Vahidettin, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele
Turgut Özakman
Bilgi Yayınevi
798

Son yılların, günümüze ışık tutan en geniş ve şaşırtıcı araştırması. Yakın tarihimize yönelik başlıca yalanları, yanlışları ve yutturmacaları büyük bir sabırla derleyen ve titizlikle değerlendiren Turgut Özakman, yüzlerce yerli ve yabancı objektif kaynağa dayanarak gerçekleri açıklamakta, bilinen kıvrak üslubu ile bir kısım yorucu ve ayrıntılı bilgiyi bile, bir solukta okunacak biçimde sunmaktadır.Bütün tarihseverlerin ve yakın tarihimizle ilgili gerçekleri öğrenmek isteyenlerin, başucu ve başvuru kitabı olacak bir çalışma. Eserde değinilen yalan, yanlış ve yutturmacaların çoğu ile belki de ilk kez karşılaşacak, çok şaşacak, çok gülecek, belli bir amaçla nasıl bir sahte tarih yaratılmak istendiğini görerek, Türkiye'nin geleceği bakımından çok da düşüneceksiniz. Çeşitli iddiaları değerlendirilen eski yeni yazar ve siyasetçilerden bazıları:H.E. Adıvar, Çetin ve Mehmet Altan, Fikret Başkaya, Burhan Bozgeyik, Hasan Hüseyin Ceylan, Fatih Çekirge, İ.H. Danişmend, Abdurrahman Dilipak, Tarık Mümtaz Göztepe, Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Ahmet Kabaklı, Kazım Karabekir, Necip Fazıl Kısakürek, Cemal Kutay, Yalçın Küçük, Prof. Dr. Faruk Özerengin, Emine Şenlikoğlu, H. Suphi Tanrıöver, Mete Tunçay, Vehbi Vakkasoğlu ve ötekiler...

Memduh Şevket Esendal – Ayaşlı ile Kiracıları

Ayaşlı ile Kiracıları Kitap Kapağı Ayaşlı ile Kiracıları
Memduh Şevket Esendal
Bilgi Yayınevi
253

Memduh Şevket Esendal'ın Bütün Eserleri dizisinin ilk kitabı olan 'Ayaşlı ile Kiracıları', yazarın en önemli yapıtlarından biridir. 1946'da CHP Roman Ödülü'nü de alan yapıtta, Memduh Şevket Esendal cumhuriyetin ilk yıllarındaki Ankara'dan bir kesit sunar. Eğitimleri, uğraşları, dünya görüşleri farklı insanların ilişkilerini büyük bir ustalıkla sergiler. Romandaki kişilerde, dönemin bütün özelliklerini yansıtmaktadır. Memduh Şevket Esendal, bireysel öğelerden bir bütüne ulaşmanın en güzel örneğini vermektedir...

Turgut Özakman – Şu Çılgın Türkler

Şu Çılgın Türkler Kitap Kapağı Şu Çılgın Türkler
Turgut Özakman
Bilgi Yayınevi
752

80 yıldır beklenen kitap. - Turgut Özakman'ın elli küsur yıldır süregelen
çabasının ürünü.

- Milli Mücadelemizin, bir serüven romanı gibi rahat
okunan ve şimdiye kadar yazılmamış ayrıntılı, çok yönlü
öyküsü.

- Gurur ve ibret verici gerçeklerin, gerçek belgelere
dayalı olgu ve olayların, insanı içine çeken, şaşırtan,
heyecanlandıran, ağlatan, gönendiren anlatısı.

- Tüm yeni nesillere eşi olmayan bir armağan.