Hasan Yalçın – Neoliberal Sol

Ücretli e-kitap indir
Neoliberal Sol Kitap Kapağı Neoliberal Sol
Hasan Yalçın
Kaynak Yayınları
291

Hasan Yalçın bu kitapta, özellikle 12 Eylül 1980 sonrası Türkiye solunun derin bir analizini yapıyor.

TBKP'den TKP-ML'ye; ÖDP'den DEP'e; Ertğrul Kürkçü'den Mihri Belli'ye; BSP'den EMEP ve Dev- Yol'a; çeşitli grupların ideoloji ve politikalarını eleştiriyor ve onları bu noktalara getiren etkenleri ve süreci büyük bir berraklıkla ortaya koyuyor. Hasan alçın, bu yazılarında, birkaç temel ölçüt kullanıyor: "Bütün solcular, bağımsızlık, emekçi halka güven ve laiklik konularındaki tutumlarına göre saflaşıyorlar."
Ama tekrar tekrar vurguladığı konu, emperyalizme karşı tutumdur: "Emperyalizm meselesi, aydının ve o tür solcunun hapı yuttuğu yerdir. Gerçekten, o tür solcuya bakıyorsunuz, "bağımsızlık" dendiğinde tüyleri diken diken oluyor." Hasan Yalçın, bu grupların içine düştükleri yabancılaşmayı da bütün yönleriyle sergiliyor. " Kendi halkından, kendi ülkesinden, kendi halkının devrimci tarihinden, aynı zamanda kendi solcu geçmişinden kopmuş bir solculuk."

Bütün yazılar, kaç yıl önce yazılmış olursa olsunlar sanki dün yazılmış gibi tazedirler, günceldirler, bugünün gündemine oturmaktadırlar. Bu kitap, Türkiye solunu incelemek isteyenler için bir hazie değerindedir.

Ücretli e-kitap indir

Hasan Yalçın – NGO’lar Küreselleşmenin Misyonerleri

Ücretli e-kitap indir
NGO'lar Küreselleşmenin Misyonerleri Kitap Kapağı NGO'lar Küreselleşmenin Misyonerleri
Hasan Yalçın
Kaynak Yayınları
136

NGO, İngilizce Non-Governmental Organisation; yani Hükümet Dışı Kuruluşlar'ın kısaltması. Diğer adı Sivil Toplum Kuruluşları.

NGO'lara ilişkin yazılarından yaptığımız bu derlemede Hasan Yalçın, NGO'ları, olgulara dayanarak, bütün yönleriyle ve bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyor.
İşte bunlardan birkaçı:

1960 ve 70'leri kitle örgütlerinin yerin NGO'ların aldığı süreç,
NGO-Yeni Dünya Düzeni-Emparyalist ülke hükümetleri ilişkisi,
NGO'lar ve Batılı istihbarat örgütleri arasındaki ilişkiler,
NGO'ların beslediği ideoloji,
NGO'ların amaçları, örgütlenme biçimleri, faaliyet alanları,
NGO çarkı; mali kaynaklar, para akışı.

Ücretli e-kitap indir

Doğu Perinçek – Mafyokrasi

Ücretli e-kitap indir
Mafyokrasi Kitap Kapağı Mafyokrasi
Doğu Perinçek
Kaynak Yayınları
181

Elinizdeki kitap, emperyalist-kapitalist sistemin mafyalaşması üzerine on yıllık bir araştırma ve çabanın ürünü. Doğu Perinçek, "Hangi çağdayız? İnsanlık kapitalizmin ya da 'Modernizmin' ötesine mi geçti? Söylendiği gibi, gerçekten 'Bilgi çağı' diye bir zamana mı geldik? Yoksa emperyalizm çağının son demlerini mi yaşıyoruz?" temel sorularına net yanıtlar veriyor:
"Lenin'in kapitalizmin son aşaması dediği emperyalizmin üretimle ve insanla çelişmesi, bir çözüm noktasına ilerlemektedir. Mafyalaşma, kapitalizmin son aşaması olan emperyalizm döneminin son aşamısıdır. Yani: son aşamasının son aşaması!"

Ücretli e-kitap indir

İlhan Arsel – Arap Milliyetçiliği ve Türkler

Ücretli e-kitap indir
Arap Milliyetçiliği ve Türkler Kitap Kapağı Arap Milliyetçiliği ve Türkler
İlhan Arsel
Kaynak Yayınları
616

Bu kitabın asıl amacı, bir yandan Arap ve İslam geriliklerinin sorumluluğunu Türklere yükleyen Arap milliyetçisinin yalanlarını (ki bu yalanlar arasında İslam'ın özünün "mükemmel" olduğu fakat Türkler yüzünden bozulduğu ve Arap'ın yarattığı İslam medeniyetinin Türkler yüzünden sona erdiği gibi ya da buna benzer olanları vardır) yanıtlarken, diğer yandan bu yalanların Türk toplumu üzerinde oluşturduğu sonuçları gözler önüne sermektir.
Arsel kitabında, Türklerin İslam'a girişinden bu yana, yani bin yılı aşkın süre boyunca hiç el atılmamış bazı dinsel sorunları ilk kez sorguluyor.

Ücretli e-kitap indir