Türk Dil Kurumu – Büyük Türkçe Sözlük

Ücretli e-kitap indir
Türk Dil Kurumu - Büyük Türkçe Sözlük (Tek Cilt) Kitap Kapağı Türk Dil Kurumu - Büyük Türkçe Sözlük (Tek Cilt)
Kolektif
Türk Dil Kurumu Yayınları
2523

İlk baskısı 1945 yılında yayımlanan Türkçe Sözlük'ün geliştirilmiş yeni baskısı... Dilde yaşanan gelişmelerin yansıtıldığı onuncu baskı Türkçe Sözlük'te Söz, terim, deyim, ek ve anlamdan oluşan 104.481 söz varlığı, Madde başı ve madde içi toplam 77.407 söz, 3.700 yeni söz, 6.400 yeni anlam, Türk edebiyatından seçilmiş, 29.040 örnek cümle, 1.236.484 sözde oluşan sözlük metni bulunmaktadır.

Ücretli e-kitap indir

Halil Ersoylu – Nutuk Üzerinde İncelemeler

Ücretli e-kitap indir
Nutuk Üzerinde İncelemeler Kitap Kapağı Nutuk Üzerinde İncelemeler
Halil Ersoylu
Türk Dil Kurumu Yayınları
307

Bu eserdeki incelemelere, Latin harfli yeni Türk alfabesine aktarılan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün orijinal ifadesini koruyan Nutuk metni kaynak olarak alınmıştır. Eser, başlıca beş ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; "Nutuk'taki 'Millî' Nitelikli Kullanımlar", ikinci bölümde; "Nutuk'ta Geçen Deyim Ve Kalıplaşmış Unsurlar", üçüncü bölümde; "Nutuk'ta Mustafa Kemal'in Türk Milletine Lâyık Gördüğü Sıfatlar", dördüncü bölümde; "Nutuk'taki Söz Birlikleri" ve beşinci bölümde; "Nutuk'taki Batı Kaynaklı Kelimeler" konuları bulunmaktadır. Kitapta ayrıca "Değerlendirmeler" ve "Millî Nitelikli Kullanımların Madde Başları Dizini" de yer almaktadır.

Ücretli e-kitap indir

Vecihe Hatiboğlu – Ölümsüz Atatürk ve Dil Devrimi

Ücretli e-kitap indir
Ölümsüz Atatürk ve Dil Devrimi Kitap Kapağı Ölümsüz Atatürk ve Dil Devrimi
Vecihe Hatiboğlu
Türk Dil Kurumu Yayınları
70

Atatürk, 1928'ten 1938'e kadar, on yıl boyunca aralıksız, dil
devriminin uygulama öncülüğünü yapmış, başlıca sorunlarını kendisi çözmüş ve Türkçemize çok güzel yeni sözcükler armağan etmiştir. Kitapta, Atatürk'ün Türk diline verdiği emeğin gün geçtikçe gelişip her yönüyle onun gösterdiği yolda büyük adımlarla ilerlemesi ve dil devrimindeki başarısının aşamaları anlatılmaktadır.

Ücretli e-kitap indir

Hüseyin Namık Orkun – Türk Sözünün Aslı

Ücretli e-kitap indir
Türk Sözünün Aslı Kitap Kapağı Türk Sözünün Aslı
Hüseyin Namık Orkun
Türk Dil Kurumu Yayınları
36

Türk adı ilk kez, 8. Yüzyıl Çin kaynakları ile Uygur metinlerindegeçmektedir. Bu kaynakların ve araştırmaların bazılarında belirtildiği gibi Türk adı Çin kaynaklarında telâffuz edildiği şekilde, miğfer anlamına gelen Tu-kiüe kelimesinden mi veya Hun/Kun kelimesinden mi yoksa türü-/ türe- kökünden mi gelmektedir. Bu soruların cevabını bulabileceğimiz Türk Sözünün Aslı adlı eser, Türk Dil Kurumu tarafından günümüz yazım kurallarına göre yeniden düzenlenmiştir.

Ücretli e-kitap indir